A gyermek jogainak védelme az óvodában

A gyermekek jogairól szóló egyezmény a nemzetközi jogi eszköz, amely garantálja a gyermekek jogát. Összevonja a nemzetközi standard magas szocio-erkölcsi és jogi normáit, valamint a felnőttek és gyermekek közötti kommunikáció pedagógiai alapját.

A gyermek jogai

Az óvodában a gyermekek jogainak védelme alapvetően nem fizikai vagy érzelmi nyomás. Az ilyen befolyás a személyiség, az egyéniség fejlődésének késleltetéséhez vezet. A gyermeket nem szabad állandóan kritizálni, fenyegetéseket és észrevételeket tenni a gyermekintézmény személyzetétől, olyan formában kifejezve, amely önbecsülést és elnyomást kelt.

A gyermek nagyon sebezhető lény. Minden olyan esemény, ami vele történik, határozott jelet hagy a lelkében. Nem szabad elfelejteni, hogy a gyermekek egyenrangú partnerek. Bízik a felnőttekben, szeretik őket, lelkük és spontaneitásuk tiszteletben tartják őket.

Az óvoda a gyermekek jogait és érdekeit támogatja.

A gyermekeknek meg kell ismerkedniük az óvodai jogaikkal, hogy készen álljanak a felnőtt önálló életre.

Minden gyermeknek joga van tiszteletben tartani, nem szabad sértegetni és megvetni.

Az óvoda pedagógusainak és pszichológusainak munkája az iskola előtti gyermekek kényelmes tartózkodását célozza meg egy gyermekintézetben, kreatív képességeik fejlesztése, egészségük, táplálkozásuk és sikeres testi és érzelmi fejlődésük védelme.

Az óvodában kis állampolgárok megtanulják megérteni és tisztelni egymást, szabadon kommunikálni egymással, a szabad kommunikációhoz való joguk segítségével. A kommunikáció, a beszéd és a kreatív készségek fejlesztése során olyan személyes tulajdonságokat hoznak létre, amelyek meghatározzák az erkölcsi viselkedést, a tisztelet és a barátság érzéseit.

Minden gyermeknek joga van az élethez és a névhez. A gyermek figyelmének személyiségére való felhívása, az egyéniség érzésének kifejlesztése, saját fontossága a társadalomban az óvodai pedagógusok egyik fő feladata, ahol minden gyermeket tiszteletben tartanak és jogainak megfontolásával kezelik.

Gyermekeink legnagyobb gazdagsága az egészségük. Az iskola előtti intézmény minden kis látogatójának joga van az egészségügyi ellátáshoz és szükség esetén orvosi ellátáshoz.

Az óvodás gyermeknek joga van a fizikai és kreatív képességek fejlesztésében és a jog védelmében olyan gondozók kezében, akik nap mint nap türelmesen és tartósan segítenek a gyerekeknek megtanulni a rajzolás, a modellezés, a tánc- és a vokális képességek fejlesztését.

A gyermeknevelésre való humánus megközelítéshez való ragaszkodás mellett az óvoda pedagógiai kollektív szerepének fontos szerepe van a gyermek jogainak védelmében.

Az egyes gyermekek jogainak védelmét a következő esetekben kell megnyilvánulnia:

A gyermeknek ezeket a felsorolt ​​jogait meg kell védeni, és nem szabad megsérteni egy olyan gyermek óvodai intézményében, amelyet egy kis ország lakosa látogat el.

Minden gyermek egy olyan kis ember, akinek joga van, és amelyet fel kell venni a felnőtteknek.

A gyermek teljes körű oktatása és fejlesztése érdekében megfelelő óvóhelyet kell kialakítani az óvodában.

Ne feledje, hogy a gyermek tiszteletben tartja mások jogait, ha tiszteletben tartják a gyermek jogait.